startup

Joberty

Jobs & Recruitment

OPIS

Joberty je platforma koja omogućava zaposlenima u IT firmama da podele svoja iskustva u radu, kandidatima da pronađu posao koji odgovara njihovim potrebama, a IT kompanijama da pronađu relevantne kandidate za svoja radna mesta.Sa ovakvim pristupom, Joberty pruža široj zajednici priliku da steknu dodatni uvid u radnu etiku i kulturu IT kompanija, čime se povećava transparentnost IT zajednice koja se ubrzano razvija. Platforma osnovana 2019. godine ubrzo je prepoznata kao projekat izuzetnog potencijala, koji ima tendenciju da se proširi na tržišta širom sveta. Potencijal ovog projekta među prvima su podržali lideri u domaćem IT sektoru. Misija u Joberty-ju je da se osnaži pretraga i pronalazak poslova u IT sektoru na najvećem broju tržišta. Prema većini procena, globalni zahtevi za IT poslovima premašiće nekoliko miliona, a u fokusu ove kompanije je da bude na usluzi tim zahtevima. Ono što ih izdvaja je to što prilikom apliciranja za posao možete da vidite anonimne utiske zaposlenih o kompaniji – kako pozitivne tako i negativne, te da na osnovu toga zaključite da li je to okruženje u kom vidite sebe.

Joberty

place

Beograd

·

Veljka Dugoševića 54

website

https://www.joberty.rs/

email

hello@joberty.rs

facebook instagram twitter linkedin
O firmi

INDUSTRIJA

Jobs & Recruitment

BIZNIS MODEL

B2C&B

GODINA OSNIVANJA

2019

FAZA

Scale-up

INVESTICIJA

Finansiran

BROJ ZAPOSLENIH

11-50

Tim

member

Nikola Mijailović

CEO, Co-Founder
member

Slavko Šaponjić

CTO, Co-Founder

Otvorene pozicije